Tagasi Kaardistamine-le

Õpetajakoolituse vajadused

ERHL on käivitanud värske uuringu, mille eesmärgiks on kaardistada muusikalist (huvi)haridust andvate õpetajate ja juhendajate koolitusvajadused rütmimuusika valdkonnas. Uuringu tulemuste põhjal plaanime koostöös oma partneritega välja töötada rütmimuusika-alased koolitused, mille järgi on vajadus kõige suurem.

Küsitlusele saab vastata SIIN.