Missioon

EESTI RÜTMIMUUSIKA HARIDUSE LIIT

  • Koondab ja ühendab koostöövõrku erinevaid rütmimuusika hariduse edendamisest huvitatud organisatsioone ja üksikisikuid;
  • Kaardistab ja analüüsib regulaarselt rütmimuusika hariduse olukorda ja vajadusi ning seab neist lähtuvalt koostööalaseid eesmärke;
  • Tegeleb rütmimuusika hariduse sisuliste küsimustega;
  • Esindab rütmimuusika hariduse üldsust ning teeb koostööd teiste üksikisikute ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
  • Valmistab ette ja viib läbi Liidu kokkutulekuid ning teisi üritusi;
  • Korraldab kirjastus-, koolitus- ja konsultatsioonilist tegevust ning muud põhikirjalistest eesmärkidest tulenevat tulundustegevust;

Siin saab tutvuda ERHL põhikirjaga