Tagasi Projektid-le

Kaardistamine

Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit loodi 30. septembril 2013. a sihiga edendada Eestis rütmimuusika haridust igal astmel ning kõigis vormides – huviõppest kuni professionaalse hariduseni. Selleks, et paremini oma tegevust kavandada soovib ERHL kaardistada rütmimuusika või ka muu muusika-alase huviõppe olukorda Eestis. Muusikakoolides antava valdavalt akadeemilise suunaga muusikaõpetuse alast statistikat korjab Eesti Muusikakoolide Liit iga-aastaselt. Siiski on traditsioonilise klassikalise muusikahariduse kõrvale tekkinud järjest avaram valik erineva stiililise suunitluse ning vormiga muusikaõpet, millest suur osa toimub väljaspool muusikakoole – näiteks huvi- või noortekeskustes, kultuuri- või vallamajades, sageli ka eraõppe vormis. Kõik see mängib olulist rolli Eesti muusikaelus olles aluspõhjaks tulevastele professionaalidele või väljundiks kõigile, kes soovivad muusikaga tegeleda mistahes vormis.

Ehkki eelkõige huvitab meid just nn rütmimuusika olukord, oleme väga avatud igasugust muusikaõpet puudutavale infole.

Küsitlus muusikakoolidele
Küsitlus väljaspool muusikakoole tegutsevatele asutustele ja eraõpetajatele