ERHL soovitab: EV100 “Igal lapsel oma pill” 2016. a taotlusvoor on avatud!

logo-ilop-lgEV100 “Igal lapsel oma pill” annab teada, et tänasest kuni 8. aprillini on avatud projekti
2016. a taotlusvoor pillide ostmiseks. Lisaks muusikakoolidele, huvi-, kultuuri-, noortekeskustele, muusikastuudiotele ja üldhariduskoolidele on seekordne taotlusvoor avatud ka lasteaedadele. Seda ikka selleks, et lapse kokkupuude pillimänguga saaks toimuda juba võimalikult varases eas.

Kokku on igal asutusel võimalik esitada taotlus toetuse eraldamiseks kuni neljale pillile ning asutuse oma-/kaasfinantseeringu suurus peab olema vähemalt 20% iga pilli kohta.
Lisaks taotlusvoorule on kõikidel muusikaõpet pakkuvatel asutustel võimalik oma pillisoovid üles laadida portaali Hooandja, kuhu “Igal lapsel oma pill” projektile on loodud spetsiaalne keskkond pill.hooandja.ee. Ühelt poolt saavad muusikaharidust pakkuvad asutused oma pillivajadustest teada anda ning teiselt poolt on inimestel võimalik nende pillide soetamist rahaliselt toetada. Lae kindlasti oma pillisoov pill.hooandja.ee keskkonda üles, et inimesed just Sinu soovitud pillide ostmiseks saaksid toetusi teha! Et vältida võimalikku topeltrahastamist, siis Hooandja portaalis ära otsi toetust sellisele pillile/pillidele, millele ostmiseks esitad rahataotluse ka projekt „Igal lapsel oma pill“ taotlusvooru.

Hooandjas osalemine ei kahanda võimalusi „Igal lapsel oma pill“ taotlusvoorust raha saada. Vastupidi – kõigile, kes 8. aprilliks on Hooandja keskkonna kaudu kogunud vähemalt 75% eesmärgistatud summast, garanteeritakse puudujääv summa. Seega, mida kiiremini tegutsed, seda suuremad on võimalused! Märtsis viime läbi ka teavituskampaania selle keskkonna tutvustamiseks.

Edu kõigile “Igal lapsel oma pill” eesmärkide täideviimisel!

 

Uuri lähemalt: ev100.ee/igal-lapsel-oma-pill