14. mail ootame kõiki ERHLi liikmeid 2024. aasta üldkoosolekule.

Päevakava:

  1. Üldkoosoleku päevakorra ja kodukorra kinnitamine;
  2. Ülevaade juhatuse tegevusest ja juhatuse esinaise sõnavõtt;
  3. 2023. majandusaastaaruande ja eelarve täitmise tutvustus;
  4. 2024. aasta eelarve tutvustus ja kinnitamine;
  5. 2024. aasta tegevuste tutvustamine;
  6. Muud teemad.

Täpsem info on saadetud kõikidele ERHLi liikmetele e-postile.