Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit soovib kõikidele muusikasõpradele rütmikat 2024. aastat!

Rütmimuusika haridus tervikuna on maailmas noorekene. Sestap vajab ta meie kõikide järjepidevat tähelepanu ning tuge, et areneda. Eelmisel aastal tuli kokku uus juhatus ning esimesed tööviljad said 2023. aasta lõpuks ka maitstud. Meil on olemas tänaseks uuendatud näidisõppekava, mille järgi vähemal või suuremal määral üle Eesti erinevates koolides õpetatakse. Toimus üle-eestiline kursus, kus lisaks 13-le meistriklassis õpetamisele ja õppimisele kogusime infot teemade osas, milles ERHL saab kaasa aidata või eest vedada. 

Et meie organisatsioon oleks tugev ja areneks, vajame väga, et kogukonna suurus kasvaks. Kui Sa tunned, et rütmimuusika hariduse areng on Sinu jaoks oluline ja Sa soovid selle maailma tegemistega kursis olla, siis palume astuda Eesti Rütmimuusika Hariduse Liidu liikmeks. Ainult nii saame me kasvada võrdväärseteks partneriteks teiste muusikahariduse liitude kõrval. Ainult nii saame me seda koos arendada elujõuliseks, et igas muusikakoolis oleks bändiklass ja bändiõpe!