Uus juhatus, uued eesmärgid

Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit valis endal uue juhatuse, et liikuda edasi eesmärgi poole, kus kõikidel Eestis elavatel noortel on võimalus omandada muusikaline algharidus lisaks klassikalisele ka rütmimuusika suunal.


Suve hakul valis Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit endal uue juhatuse, kes jätkab eelmise juhatuse poolt valitud suunal, et omavalitsuste, muusikahariduse võrgustiku ja Eesti Muusikakoolide Liidu abil luua kõikidele Eestis elavatel noortele võimalus omandada muusikaline algharidus ka rütmimuusika suunal.


Uude juhatusse kuuluvad tunnustatud Eesti muusikaskeene tegijad nagu Marek Talts, Liis Lutsoja, Jaan Varts, Kristjan Kaasik, Sten Valdmaa, Roland Jairus ja Ivi Rausi-Haavasalu. Uue juhatuse esinaiseks valiti muusik, laulja, vokaalpedagoog ja muusikaõpetaja Ivi Rausi-Haavasalu, kes on töötanud muusikahariduse maastikul üle paarikümne aasta.


Ivi Rausi-Haavasalu: “Mul on väga hea meel, et mind sellesse liitu kutsuti ja selline ettepanek tehti. Usun, et mu senised kogemused tulevad siin kasuks ning koos juhatusega saame muutuste ellukutsumiseks palju ära teha. Rütmimuusika positsioon Eesti muusikahariduses peab saama tugevamaks ja laiapinnalisemaks. Iga noor, kes eelistab omandada muusikalist algharidust rütmimuusika suunal, peab selleks võimaluse saama. Ideaalis võiks olla kõikides Eesti muusikakoolides nii klassikaline kui ka rütmimuusika suund.”
Eelmise juhatuse eestvedamisel valmisid koostöös Eesti Muusikakoolide Liiduga rütmimuusika õppekavad erinevatele instrumentidele, mis on tänaseks jõudnud ka muusikakoolidesse. Uue juhatuse eesmärk on liikuda selle teemaga edasi, et need õppekavad jõuaksid reaalselt nii klassiruumidesse kui ka ärgitaks avama rütmimuusika osakondi koolides, kus seda veel pole. Selleks plaanib ERHL korraldada foorumeid kõikides Eesti maakondades, et aidata kaasa õppekavade käivitumisele, saada tagasisidet ja aidata kaasa rütmimuusika hariduse populariseerimisele. Meie sloganiks on – “Igasse muusikakooli bändiruum!”, et noored saaksid õpetaja juhendamisel arendada lisaks pillimängule ka koosmängu oskusi.