ERHL üldkoosolek

MTÜ Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit teatab:
ERHL üldkoosolek
Reedel 29. juunil kell 11:00
Jazzklubi Philly Joe’s
Päevakava:
– Kokkuvõte 2017 a. tegemistest ning 2018 a. plaanidest (A.Abner)
– 2017 a. majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine (A.Abner)