ERHL soovitab: Noore Muusiku Kool

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Muusikaosakond kutsub muusikahuvilisi gümnaasiumiõpilasi osalema Noore Muusiku Kooli õppelaagris! Laagrisse on oodatud kõik vähemalt 16aastased noored, kes mängivad pilli ja kaaluvad võimalikku edasiõppimist muusika vallas. Noore Muusiku Kool pakub ainulaadset võimalust arendada oma muusikaalaseid oskusi, avardada teadmisi ning musitseerida koos teiste noorte muusikutega.

Laagris täiendatakse teadmisi muusikateoorias ning õpitakse tundma rütmika põnevat ja mitmekesist maailma. Tutvutakse ka muusikaõpingutes vajaminevate arvutiprogrammidega ning arendatakse lavalist väljendusoskust.

Õppetööd viivad läbi TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna õppejõud ning üliõpilased.

Kõik Noore Muusiku Kooli õppurid saavad tõhusa ettevalmistuse jätkamaks oma muusikaõpinguid Viljandi Kultuuriakadeemias või  mõnes teises muusikaharidust pakkuvas koolis.

Laager toimub 6.-8. oktoobrini 2017, hind on 15 €. AJAKAVA

Majutus toimub ka seekord TÜ VKA muusikamajas. Kaasa võtta magamiskott. Õppetöö toimub Viljandi kultuuriakadeemia muusikamajas ja Pärimusmuusika Aidas.

Lisaks õpitubadele saavad osalejad külastada kaht Lõikuspeo kontserti ja käia koos Kulno Malvaga muusikalisel matkal.

REGISTREERU NOORE MUUSIKU KOOLI

Lisainfo: Kristine Liiva, kristine.liiva@ut.ee, 5145843