ERHL soovitab: Noore Muusiku Kool 2017

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kutsub muusikahuvilisi gümnaasiumiõpilasi osalema Noore Muusiku Kooli õppelaagris! Laagrisse on oodatud kõik vähemalt 16-aastased noored, kes mängivad pilli ja kaaluvad võimalikku edasiõppimist muusika vallas. Noore Muusiku Kool pakub ainulaadset võimalust arendada oma muusikaalaseid oskusi, avardada teadmisi ning musitseerida koos teiste noorte muusikutega.

Laagris täiendatakse teadmisi muusikateoorias ning õpitakse tundma rütmika põnevat ja mitmekesist maailma. Tutvutakse ka muusikaõpingutes vajaminevate arvutiprogrammidega ning arendatakse lavalist väljendusoskust.

Õppetööd viivad läbi TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna õppejõud ning üliõpilased.

Kõik Noore Muusiku Kooli õppurid saavad tõhusa ettevalmistuse jätkamaks oma muusikaõpinguid Viljandi Kultuuriakadeemias või  mõnes teises muusikaharidust pakkuvas koolis.

Järgmised toimumised:

  • 22.-24. märts 2017. Laagri hind on 13 €. AJAKAVA

NB! Majutus toimub ka seekord TÜ VKA muusikamajas. Kaasa võtta magamiskott. Õppetöö toimub Viljandi kultuuriakadeemia muusikamajas ja Pärimusmuusika Aidas.

Lisainfo: Kristine Liiva, kristine.liiva@ut.ee, 526 2516

Leia üritus ka TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kodulehelt ja Facebookist.