ERHL kutsub: Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit korraldab koolituspäeva!

logoKoolitus leiab aset Tallinna jazziklubis Philly Joe’s (Tatari 4) esmaspäeval, 21. märtsil, algusega kell 12:00. Osavõtt on tasuta!

2015. aasta sügisel asusime kaardistama õpetajate koolitusvajadusi ning arenguvõimalusi küsitlusega,​mille esialgsed tulemused on esile toonud selged aspektid antud hetke tugevustest ja kitsaskohtadest ning annavad võimaluse pikemate perspektiivide seadmiseks ning praktiliste koolituste pakkumiseks.

ERHLi esimese koolituspäeva, mis leiab aset koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga, eesmärgiks ongi tutvustada tehtud küsitluse tulemusi ning edasisi tegevusplaane, anda praegustele ja tulevastele liikmetele praktiline koolitus küsitlustest selgunud kitsaskohtade lahendamiseks ning tekitada diskussioone kontaktide, info ja kogemuste vahetamiseks.

Paneelis käsitleme muutusi muusikakultuuris (digitaliseerumine, elektroonilised muusikainstrumendid, kodustuudiod), mis ei võimalida teatud stiile ja distsipliine õpetada meister­sell või tahvli ees seisva õpetaja meetoditega. Nagu haridussüsteem üldiselt, vajab ka huviharidus põhimõttelist uuendust õpetamismudelites. Paneelil soovime diskuteerida võimalikest muudatustest ning genereerida ideid, kuidas tõhustada nii rühmatundide kui individuaaltundide õpetamismeetodeid.

Koolituspäevale on oodatud nii praegused kui ka tulevased liikmed, RM haridust pakkuvad ja/või sellest huvitatud muusika­ ja huvikoolide õpetajad ning eraõpetajad.

Ajakava:

12.00 Tervitus. Ülevaade ERHLi tegemistest. ERHLi koolitusvajaduse küsitluse tutvustus ning arutelu edasistest sammudest.
12.30 Koolitus ­ Andre Maaker, Ahto Abner ja Janno Trump teevad näidiskoolituse rütmika, ansamblimängu ning improvisatsiooni õpetamisvõimalustest.
14.00 Lõunapaus
15.30 Paneelarutelu teemal “Muusikalise huvihariduse õpikäsitus”. Külalisteks on V​irgo Sillamaa (Music Estonia), Matis Männa (Kuressaare Muusikakool), Vladimir Võssotski (Sillamäe Muusikakool) jt.
17:00 Töö gruppides, arutelu vabas vormis

Osalemiseks palume saata vastavasisuline kiri aadressile triin@erhl.ee hiljemalt pühapäevaks, 20. märtsiks.​