Üldkoosolek

Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit korraldab üldkoosoleku! 28. septembril toimub Tallinnas Eesti Rütmimuusika Hariduse Liidu üldkoosolek. ERHLi teine tegevusaasta on olnud taas kord väga viljakas. BändiLaboril on olnud edukas suvi täis bändilaagreid üle Eesti. Kevadel ilmus koostöös Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja EV Kultuuriministeeriumi muusika trükiste programmi toega Virgo Sillamaa “(Rütmi)muusikateooria käsiraamat”. ERHL oli EV100 programmi […]